Wat is een kindbehartiger?

En voor jou? Voor Kinderen

Samenwerken met ons

Over mij en wat ik belangrijk vind

Contact met ons opnemen

Wat is mogelijk?

Het kan zijn dat ouders samen contact zoeken met een Kindbehartiger of dat één van de ouders dit doet. Het is belangrijk dat beide ouders toestemming geven voor de ondersteuning wanneer er sprake is van gezamenlijk gezag over het kind (tot 16 jaar). Ook het kind kan zelf aangeven richting de ouders dat het behoefte heeft aan ondersteuning, of zelf contact zoeken. Het kan tevens zo zijn dat een rechter dit adviseert, dat via een advocaat, mediator of andere hulpverlener wordt doorverwezen naar een Kindbehartiger of dat school of de huisarts aangeeft dat het kan helpen om met een Kindbehartiger te praten.

De Kindbehartiger zorgt voor een veilige en neutrale plek voor kinderen. Volgens artikel 12 in het Internationaal Verdrag Rechten van het Kind heeft ‘het kind het recht om zijn mening te uiten’.

Bij het scheiden van de ouders is dit van belang, maar natuurlijk ook in andere situaties. Een Kindbehartiger stelt jullie kind centraal door te luisteren, te kijken en te horen.

Voor ouders kan het geruststellend zijn dat hun kind een eigen belangenbehartiger heeft. Ouders kunnen de informatie die uit een traject komt (middels materialen en creatieve spelvormen) ook als input gebruiken voor hun ouderschapsplan.

‘Luister naar mij, leg mij dingen uit, maar maak mij niet verantwoordelijk’.


Kennismakingsgesprek

Kennismakingsgesprek of (telefonisch) adviesgesprek van 30 minuten is gratis.

  • Praktijk Kinderbelang werkt met een vast uur tarief;
  • Het is mogelijk een vaste prijsafspraak voor een traject af te spreken. Zo weet je waar je aan toe bent;
  • De factuur wordt in principe fifty-fifty verdeeld tussen ouders. Afspraken hierover worden vastgelegd in de overeenkomst Kindbehartiging.

Vervolg

Een voorbeeld van een traject kan zijn:

  • Een gesprek met iedere ouder afzonderlijk danwel tezamen waarin de hulpvraag wordt bekeken en werkdoelen worden afgestemd (60 min)
  • Kindgesprekken (3x 60 min)
  • Intercollegiaal overleg
  • Presentatie kindplan/ bespreken advies/ terugkoppelingsgesprek ouders (90 min)
  • Uitgebreide verslaglegging en advisering

In overleg zal altijd een maatwerk plan van aanpak worden opgesteld.

Tijdens de intake zullen de mogelijkheden worden doorgenomen, zodat de verwachtingen helder zijn.Even voorstellen...

Kinderen weten altijd te raken, ze kunnen goed verwoorden wat hun wens en behoefte is. Het lukt ze niet altijd om dit met woorden te doen, soms laten ze het zien of merken. Ouders in scheidingssituaties lukt het ook niet altijd om dit te zien, soms is daar een buitenstaander voor nodig.


Wat is een kindbehartiger?

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op door middel van een traject van ondersteuning aan kinderen en hun ouders, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg.