Wat is een kindbehartiger?

En voor jou? Voor Kinderen

Samenwerken met ons

Over mij en wat ik belangrijk vind

Contact met ons opnemen

Wat is een kindbehartiger?

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op door middel van een traject van ondersteuning aan kinderen en hun ouders, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg. De Kindbehartiger werkt waar nodig samen met instanties en professionals. De Kindbehartiger werkt vanuit het IVRK en biedt psychosociale ondersteuning, niet zijnde therapie of behandeling. Dat is niet altijd (direct) nodig. De stem van ieder kind verdient wel een plek binnen het geheel. De Kindbehartiger zorgt er dan ook voor dat de beleving van ieder kind helder wordt, plaatst deze samen met het kind in perspectief, doet aan observatie, geeft uitleg en vertaalt de stem van het kind naar ouders/verzorgers en waar nodig via een verslag met advies naar het juridisch speelveld.

De Kindbehartiger heeft als doel om ieder kind met een vertrouwd en veilig gevoel verder te laten gaan na de scheiding.

Wanneer kan een kindbehartiger ondersteuning bieden?

De ondersteuning van een Kindbehartiger biedt kinderen en ouders;

  • Om uitleg aan kinderen te geven over de scheidingssituatie;
  • Een vertaalslag te maken in de wens van kinderen mede kijkend naar de context waarin een kind zich beweegt;
  • Inzicht in de (gezins)positie, hechting, ontwikkeling, beleving en wensen van kinderen;
  • Inzicht en tools geven over de manier van communiceren aan ouders en het effect hiervan op kinderen inzichtelijk maken;
  • Aandacht voor de beleving van ouders, emoties die bij een scheiding komen kijken en hoe hiermee in het belang van de kinderen om te gaan;
  • Een handreiking voor de nieuwe gezinssituatie na de scheiding zodat de regie kan worden behouden voor de toekomst;
  • Tools over praktische zaken, de verdeling van de dagelijkse zorg en de opvoeding van de kinderen na een scheiding;
  • Verslaglegging en advisering;
  • Waar nodig samenwerking met instanties en andere professionals;
  • Deskundigheid en transparantie staan centraal in het proces van samenwerking.

De manier waarop kinderen na de scheidingssituatie van hun ouders mogen en kunnen blijven houden is belangrijk. Het filmpje is gebaseerd op een traditioneel gezin en biedt een voorbeeld van wat de Kindbehartiger kan doen.


Even voorstellen...

Kinderen weten altijd te raken, ze kunnen goed verwoorden wat hun wens en behoefte is. Het lukt ze niet altijd om dit met woorden te doen, soms laten ze het zien of merken. Ouders in scheidingssituaties lukt het ook niet altijd om dit te zien, soms is daar een buitenstaander voor nodig.


Wat is een kindbehartiger?

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op door middel van een traject van ondersteuning aan kinderen en hun ouders, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg.