Wat is een kindbehartiger?

En voor jou? Voor Kinderen

Samenwerken met ons

Over mij en wat ik belangrijk vind

Contact met ons opnemen

Samenwerken

Het is van belang om de samenwerking aan te gaan. Met name als er al professionals betrokken zijn bij het gezin, als de vragen complexer worden of specialistische hulp gewenst lijkt.

Bij aanvang van trajecten en tussentijds kan dit ter sprake komen. Dit zal altijd open en transparant besproken worden.

Praktijk Kinderbelang kan zowel door ouders als door hulpverleners (vrijwillig of gedwongen kader) benaderd worden voor het volgende:

  • Wanneer een kind net weet dat de ouders uit elkaar gaan of wanneer zij al een tijdje uit elkaar zijn, maar zich problemen voordoen.
  • Wanneer ouders een juridische procedure opstarten, dan kan een kind ondersteund worden in dit proces. Bijvoorbeeld voorbereiden op het jongerengesprek of het samen maken van een brief aan de Kinderrechter.
  • Wanneer een kind en een ouder het contact weer opnieuw moeten opbouwen. Studio Kinderbelang kan dan meedenken en adviseren.Even voorstellen...

Kinderen weten altijd te raken, ze kunnen goed verwoorden wat hun wens en behoefte is. Het lukt ze niet altijd om dit met woorden te doen, soms laten ze het zien of merken. Ouders in scheidingssituaties lukt het ook niet altijd om dit te zien, soms is daar een buitenstaander voor nodig.


Wat is een kindbehartiger?

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op door middel van een traject van ondersteuning aan kinderen en hun ouders, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg.