Wat is een kindbehartiger?

En voor jou? Voor Kinderen

Samenwerken met ons

Over mij en wat ik belangrijk vind

Contact met ons opnemen

Marike de Bruijn en Praktijk Kinderbelang

De term ‘belang van het kind’ is een term die regelmatig wordt gebruikt. De term omvat alles waar het om gaat en daarmee wordt het begrip ‘belang’ ook onduidelijk. Met de naam ‘Praktijk Kinderbelang’ wil ik aangeven dat het belang van het kind voorop staat, maar dat het wel een uniek belang betreft.

Het belang van het kind wordt pas helder als er met iedereen gesproken is, als je als professional kijkt en luistert met je kennis, ervaring en theoretische achtergrond en als je luistert met je hart.

De kracht zit er in dat elk kind opnieuw een uniek verhaal heeft, een eigen belang, gevoelens, stem en wens, tussen de belangen van alle anderen.

Een Kindbehartiger filtert dit belang en geeft er woorden aan.

Kinderen weten altijd te raken, met weinig woorden en soms een simpel beeld. Hun verhaal en gevoelens zijn net zo belangrijk in een scheiding als het proces van hun ouders. Kinderen kunnen goed verwoorden wat hun wens en behoefte is. Soms lukt dit niet met woorden, soms laten ze het zien of merken. Ouders in scheidingssituaties lukt het ook niet altijd om dit te zien, of om gedragingen juist te interpreteren, hoe graag je dat ook wilt als ouder, soms is daar een buitenstaander voor nodig.

Hier ligt mijn hart en mijn ruime werkervaring. Ik ben oprecht, energiek, neutraal en werk transparant. Het belang van een kind wil ik altijd voorop stellen, het geeft richting en houvast in heftige tijden.

Doordat ik inmiddels vijftien jaar werkzaam ben met ouders en kinderen als jeugdprofessional heb ik opgemerkt dat kinderen veerkrachtig zijn en een betekenisvolle kijk hebben op de scheiding van ouders en wat ze nodig hebben. In de reguliere hulpverlening is er weinig tijd en ruimte om hier zorgvuldig bij stil te staan. Een Kindbehartiger kan dat wel doen en gaat over deze belangrijke dingen in gesprek.

In mijn rol als Kindbehartiger wil ik graag bijdragen in het verwoorden van hun stem en hun rechten. In mijn werk hanteer ik een neutrale en oordeelvrije kijk op persoonlijke situaties. Elk gezin kent een eigen verhaal, elk gezinslid heeft zijn eigen gevoelens en redenen een eigen proces te doorlopen. Ouders hebben altijd zorg voor hun kind of de kinderen, maar soms lukt het even niet. Een kind heeft dan ook recht op iemand om zijn of verhaal bij kwijt te kunnen, een luisterend oor.

Het is belangrijk dat ze mogen voelen wat ze voelen en dat ze leren hoe het komt dat ze voelen wat ze voelen. Ik wil ze leren met deze gevoelens om te gaan. Ze zullen ervaren dat het helpt om erover te praten en ze voelen dat ze niet alleen staan.

In het traject wat we met elkaar aangaan is het mijn doel om de boodschap van de kinderen zo te vertalen dat het recht doet aan een kind en gehoord en gezien wordt door ouders.


Even voorstellen...

Kinderen weten altijd te raken, ze kunnen goed verwoorden wat hun wens en behoefte is. Het lukt ze niet altijd om dit met woorden te doen, soms laten ze het zien of merken. Ouders in scheidingssituaties lukt het ook niet altijd om dit te zien, soms is daar een buitenstaander voor nodig.


Wat is een kindbehartiger?

De Kindbehartiger is er als belangenbehartiger en vertrouwenspersoon voor ieder kind in een scheidingssituatie. De Kindbehartiger treedt op door middel van een traject van ondersteuning aan kinderen en hun ouders, als ook aan de voorkant van een juridische procedure om de positie van kinderen een plek te geven en rondom de nazorg.